top of page
Nutty_shop.jpg

Quầy hàng N​utty

KASH đã triển khai hơn 200 quầy Nutty tại những hệ thống siêu thị lớn khắp 64 tỉnh thành phố.

Khách hàng dễ dàng mua sản phẩm tại Showroom Nutty, trên các kênh online, hoặc mua trực tiếp tại mạng lưới các điểm bán rộng khắp trên cả nước.

coopMart.png
bottom of page